Асертивність - важлива складова позбавлення від залежності

Велике значення у позбавленні від будь-якої залежності (емоційної від людей чи хімічної від речовин) має самоповага, результатом якої є вміння відстоювати свої межі, враховуючи межі опонента.

Що це означає?
Самоповага – це погляд на себе та емоції, які викликає таке споглядання. Тобто, якщо людина бачить себе значущою, важливою, відповідно, вартою уваги та відчуває гордість, задоволення, повагу до власної особистості, то така впевнена позиція спонукає до впевненого вирішення найрізноманітніших питань у житті.
Тобто, спілкування з рідними та близькими, реалізація у соціальній групі, на робочому місці для такої людини проходитиме з урахуванням власних потреб.
Є ще один компонент у ланці взаємодії людини із оточенням: повага до іншого. Бо ж власні межі завершуються там, де починаються межі іншої людини.
Баланс самоповаги та поваги до іншого формує такий тип поведінки, який називається асертивністю.

«Асертивність – це поведінка, що поєднує внутрішню силу та ввічливість у стосунку до оточуючих»
Як наслідок: «Це здатність у ситуації зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси та свою лінію поведінки, спокійно казати «ні» тому, що вас не влаштовує та продовжувати в соціально прийнятній формі ефективно наполягати на своїх правах» Вікіпедія
Тобто, повага до себе та до іншого мають ключове значення у формуванні такого типу поведінки, при якому в будь-якому контакті є місце для власного обмірковування, точки зору, реалізації потреби, а також місце для іншої людини зі своїми потребами та межами.
В кожному випадку така форма поведінки спонукає до пошуку прийнятного для обох сторін рішення, потребує внутрішньої роботи та взаємодії, при якій можливий спільний розвиток.
Відсутність поваги до себе та оточення, відповідно, відсутність можливості робити конструктивним та продуктивним контакт з соціумом, унеможливлює реалізацію власних потреб у середовищі.
Це біг по колу, коли негативне ставлення до себе посилюється, а справжні потреби, яким людина не може знайти вихід, спотворюються в психологічному світі та призводять до побудови неефективного виснажливого контакту з оточенням.

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close